HN1 – KH&ĐS – Đào tạo cử nhân trực tuyến – 06/12/2013

105

Xem thêm:

>> Ra mắt kho học liệu miễn phí lớn nhất Đông Nam Á.

>> Đoàn Giáo sư đại học Stanford tới Việt Nam thảo luận về E-learning.

CHIA SẺ
TOPICA UNI là một sản phẩm của Tổ hợp Công nghệ giáo dục TOPICA, cung cấp hạ tầng công nghệ và dịch vụ cho 15 trường Đại học ở Việt Nam, Mỹ và Philippines để triển khai chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến chất lượng cao.