VTV1 Thời sự – Khởi nghiệp – Hội thảo Echelon Thái Lan 29/11/2015

97

[TOPICA Edtech Group] Khởi nghiệp – Hội thảo Echelon Thái Lan – 19h11 29/11/2015 – VTV1

Xem thêm:

>> Khai giảng chương trình đào tạo NEU-EDUTOP tháng 10: Ba thế hệ, một chương trình

>> Topica khởi động EdTechLab – Dự án phát triển công nghệ mới vào ngành giáo dục

CHIA SẺ
TOPICA UNI là một sản phẩm của Tổ hợp Công nghệ giáo dục TOPICA, cung cấp hạ tầng công nghệ và dịch vụ cho 15 trường Đại học ở Việt Nam, Mỹ và Philippines để triển khai chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến chất lượng cao.