VTV2 Nhịp sống công nghệ – 11h25 ngày 26/4/2016

96

Xem thêm:

>> CEO TOPICA: ‘E-learning VN đang ở tốp đầu Đông Nam Á’

>> FE-learning, phương pháp học ‘đỉnh’ của TVU-TOPICA.

CHIA SẺ
TOPICA UNI là một sản phẩm của Tổ hợp Công nghệ giáo dục TOPICA, cung cấp hạ tầng công nghệ và dịch vụ cho 15 trường Đại học ở Việt Nam, Mỹ và Philippines để triển khai chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến chất lượng cao.