VTV2 Nhịp sống công nghệ – Edtech Asia Hackathon 2016 – 22h45 18/4/2016

104

Xem thêm:

>> Giáo dục Việt Nam và xu hướng E-learning

>> Đoàn Giáo sư đại học Stanford tới Việt Nam thảo luận về E-learning

CHIA SẺ
TOPICA UNI là một sản phẩm của Tổ hợp Công nghệ giáo dục TOPICA, cung cấp hạ tầng công nghệ và dịch vụ cho 15 trường Đại học ở Việt Nam, Mỹ và Philippines để triển khai chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến chất lượng cao.