VTV1 Thời sự – Đưa công nghệ giáo dục đến với Việt Nam – 19h38 22/4/2016

93

Xem thêm:

>> E-learning, phương pháp học ‘đỉnh’ của TVU-TOPICA

>> [TOPICA Edtech Group] Bản tin Nhịp sống công nghệ – 11h25 ngày 26/4/2016 – VTV2

CHIA SẺ
TOPICA UNI là một sản phẩm của Tổ hợp Công nghệ giáo dục TOPICA, cung cấp hạ tầng công nghệ và dịch vụ cho 15 trường Đại học ở Việt Nam, Mỹ và Philippines để triển khai chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến chất lượng cao.