VTV1 Thời sự – Hội thảo KINSES 2016 – 19h 28/2/2016

108

Xem thêm:

>>Topica ký thỏa thuận hợp tác với Đại học Don Mariano Marcos Memorial State (DMMMSU), Philippines

>> Lần đầu Việt Nam ‘xuất khẩu’ công nghệ đào tạo

CHIA SẺ
TOPICA UNI là một sản phẩm của Tổ hợp Công nghệ giáo dục TOPICA, cung cấp hạ tầng công nghệ và dịch vụ cho 15 trường Đại học ở Việt Nam, Mỹ và Philippines để triển khai chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến chất lượng cao.