VTV1 Thời sự – TOPICA Second Life 2008

104

Xem thêm:

>> VTV1 Thời sự – Hội thảo đào tạo trực tuyến – 19h20 22/12/2015

>> FBNC – TOPICA lần đầu tổ chức Hội thảo E-leader tại Việt Nam

CHIA SẺ
TOPICA UNI là một sản phẩm của Tổ hợp Công nghệ giáo dục TOPICA, cung cấp hạ tầng công nghệ và dịch vụ cho 15 trường Đại học ở Việt Nam, Mỹ và Philippines để triển khai chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến chất lượng cao.