NetViet – Lễ kí kết với DMMMSU – 20h 22/12/2015

107

 Nguồn: Youtube

Xem thêm:

>> VTV1 Thời sự – Khởi nghiệp – Hội thảo Echelon Thái Lan 29/11/2015

>> VTV1 Thời sự – 1000 Doanh nhân truyền kinh nghiệm cho thanh niên qua E-learning

CHIA SẺ
TOPICA UNI là một sản phẩm của Tổ hợp Công nghệ giáo dục TOPICA, cung cấp hạ tầng công nghệ và dịch vụ cho 15 trường Đại học ở Việt Nam, Mỹ và Philippines để triển khai chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến chất lượng cao.