Truyền hình Nghệ An NTV – Nghệ An ngày mới – 6h27 29/08/2016

99

Xem thêm:

>> Đoàn Giáo sư đại học Stanford tới Việt Nam thảo luận về E-learning.

>> [TOPICA Edtech Group – Edtech Asia Hackathon 2016] Nhịp sống công nghệ – 22h45 18/4/2016 – VTV2

CHIA SẺ
TOPICA UNI là một sản phẩm của Tổ hợp Công nghệ giáo dục TOPICA, cung cấp hạ tầng công nghệ và dịch vụ cho 15 trường Đại học ở Việt Nam, Mỹ và Philippines để triển khai chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến chất lượng cao.