VTV1 Thời sự – 1000 Doanh nhân truyền kinh nghiệm cho thanh niên qua E-learning

206

Xem thêm:

>> VTV1 – E-learning Việt Nam tỏa sáng tại hội nghị kinh tế toàn cầu GES năm 2014

>> VTV1 Thời sự – Hội thảo đào tạo trực tuyến – 21/12/2015

CHIA SẺ
TOPICA UNI là một sản phẩm của Tổ hợp Công nghệ giáo dục TOPICA, cung cấp hạ tầng công nghệ và dịch vụ cho 15 trường Đại học ở Việt Nam, Mỹ và Philippines để triển khai chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến chất lượng cao.