VTV2 – 7 Ngày công nghệ – Mô hình “Đại học ảo” trong giáo dục trực tuyến

121

Xem thêm:

>> VTV2 Nhịp sống công nghệ – Edtech Asia Hackathon 2016 – 22h45 18/4/2016

>> VTV1 Thời sự – Đưa công nghệ giáo dục đến với Việt Nam – 19h38 22/4/2016

CHIA SẺ
TOPICA UNI là một sản phẩm của Tổ hợp Công nghệ giáo dục TOPICA, cung cấp hạ tầng công nghệ và dịch vụ cho 15 trường Đại học ở Việt Nam, Mỹ và Philippines để triển khai chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến chất lượng cao.